Επικοινωνία

Τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου μας είναι :

Δημοτικό Σχολείο Αρχαίων Κλεωνών

Αρχαίες Κλεωνές

Τ.Κ. 20500

E-mail: mail@dim-kleon.kor.sch.gr

Τηλέφωνο – Fax: 27460-31210